Läs om
Ysta-Magasinets integritetspolicy GDPR

Coltfast som äger YstaMagasinet har en övergripande integritetspolicy. Här på företags hemsida kan alla berörda parter ta del av den. I policyn som gäller från den 25 maj 2018 och ersätter den tidigare PUL, framgår vilka personuppgifter företaget samlar in, vilket syftet är och hur länge informationen sparas.

YstaMagasinet har dataregister över personer och företag som hyr förråd i Ystad och i Onslunda. Detta för att kunna säkerställa att det är rätt personer som hyr förråden och har behörighet att med en kodbricka och larmkod ha tillträde till magasinets videoövervakade lokaler dygnet runt.

YstaMagasinet har inget register över mailkonversation och raderar mail när de inte är längre är relevanta.

I YstaMagasinets register finns enbart relevanta uppgifter om hyrestagaren som har med förrådshyran att göra. Detta för att hålla en så stor säkerhet som möjligt för både hyrestagaren och YstaMagasinet.

YstaMagasinet hanterar enligt ovan uppgifterna i säkrade dataregister
och de uppgifter som sparas är:

  • För privatpersoner. Hyrestagarens namn, eventuella ytterligare kontaktpersoner, adress, mailadress, telefonnummer, personnummer, hyreskostnader, betalningsvillkor, kundreskontra samt nummer på kodbricka och larmkod.
  • För företag. Företagsnamn ansvarig person och firmatecknare, eventuella ytterligare kontaktpersoner, adress, mailadress, telefonnummer, personnummer/organisationsnummer, hyreskostnader, betalningsvillkor, kundreskontra samt nummer på kodbricka och larmkod.
  • Uppgifterna i YstaMagasinets register sparas enligt bokföringslagen och ytterligare uppgifter endast så länge hyrestiden varar, sedan raderas de.


Uppgifterna som YstaMagasinet har i sina register enligt ovan nämnda samlas in genom skriftliga hyreskontrakt. I detta skrivs in om samtycke angående dataregistrering och att den berörde kan begära att uppgifterna ska ändras eller raderas permanent ur registerna. Genom hänvisning till denna hemsida framgår det också vilka uppgifter som registreras. Uppgifter i registren är belagda med sekretess och delges endast till dem de berör.

Om någon på egen begäran vill ändra eller radera sina uppgifter finns de på ett sådan sätt att de lätt letas upp i YstaMagasinets indexerade register.

Å andra sidan ställer YstaMagasinet krav på att alla deras samarbetspartners också uppfyller lagen om GDPR.

Tommy Åkerfeldt och Clas Olsson är var för sig ansvariga för de registrerade uppgifter som YstaMagasinet har i sina dataregister. Det går bra att kontakta dem för ytterligare upplysningar angående integritetspolicyn/GDPR på mail eller telefon som finns angivna här på hemsidan.

Uppdaterat 2018-05-12